معرفی کامل شرکت
شرکت فرداد طب آرین در اوایل سال 1393 با همراهی گروهی از متخصصین و دانش آموخته گان علوم آزمایشگاهی و تجهیزات پزشکی و به منظور تامین نیاز های مصرفی و تجهیزات آزمایشگاه های بالینی و بیمارستان ها، بنیانگذاری گردیده و در ادامه فعالیت هایش با یاد گیری از تجربیات ارزشمند و جذب نیروهای کار آزموده و متخصص در راستای عمل به رسالت خود تلاش می نماید .تهیه و تامین کلیه ملزومات و لوازم مصرفی و تجهیزات آزمایشگاهی و بیمارستانی و اخذ نمایندگی از برند ها و شرکت های معتبر تولیدی ایرانی و خارجی که مورد قبول اداره تجهیزات وزارت بهداشت و درمان هستند. تامین کیت های عمومی ، تخصصی ، اقلام مصرفی، تجهیزات و ملزومات آزمایشگاهی و بیمارستانی، با کیفیت مورد تایید وبا قیمت مطلوب، اقلام مصرفی اتاق های عمل ، کلینیک ها ، درمانگاه ها ومراکز بهداشت. تهیه و تامین کیت ها و اقلام مصرفی آزمایشگاههای تحقیقاتی ، علوم و صنایع. کمک به تکمیل سبد کالای مورد نیاز شرکت های همکار در سطح کشور و تولید گروهی از کالا ها و ملزومات با کیفیت مورد تایید براساس دانش و تکنولوژی روز جهانی زمینه های اصلی فعالیت های شرکت را تشکیل می دهند.ما با تامین کلیه ملزومات و تجهیزات مورد نیاز بیمارستان ها و آزمایشگاه های بالینی و تحقیقاتی در راستای تحقق اهداف و نیازهای جامعه پزشکی و آزمایشگاهی بعنوان عضوی از خانواده جامعه پزشکی – آزمایشگاهی مجدانه در حال عمل به مسئولیت ها و ماموریت خودمان هستیم.

 

محصولات شرکت
تامین کیت های عمومی ، تخصصی ، اقلام مصرفی، تجهیزات و ملزومات آزمایشگاهی و بیمارستانی، با کیفیت مورد تایید وبا قیمت مطلوب، اقلام مصرفی اتاق های عمل ، کلینیک ها ، درمانگاه ها ومراکز بهداشت. تهیه و تامین کیت ها و اقلام مصرفی آزمایشگاههای تحقیقاتی ، علوم و صنایع.
تاریخچه فعالیت شرکت
شرکت فرداد طب آرین در اوایل سال 1393 با همراهی گروهی از متخصصین و دانش آموخته گان علوم آزمایشگاهی و تجهیزات پزشکی و به منظور تامین نیاز های مصرفی و تجهیزات آزمایشگاه های بالینی و بیمارستان ها، بنیانگذاری گردیده و در ادامه فعالیت هایش با یاد گیری از تجربیات ارزشمند و جذب نیروهای کار آزموده و متخصص در راستای عمل به رسالت خود تلاش می نماید .
معرفی شرکت
 شرکت فردادطب آرین با تامین کلیه ملزومات و تجهیزات مورد نیاز بیمارستانها و آزمایشگاه های بالینی و تحقیقاتی در راستای تحقق اهداف و نیازهای جامعه پزشکی و آزمایشگاهی بعنوان عضوی از خانواده جامعه پزشکی،آزمایشگاهی مجدانه به مسئولیت عمل می نماید.

 

موضوع فعالیت شرکت فرداد طب آرین
تهیه و تامین کلیه ملزومات و لوازم مصرفی و تجهیزات آزمایشگاهی و بیمارستانی و اخذ نمایندگی از برند ها و شرکت های معتبر تولیدی ایرانی و خارجی که مورد قبول اداره تجهیزات وزارت بهداشت و درمان هستند. کمک به تکمیل سبد کالای مورد نیاز شرکت های همکار در سطح کشور و تولید گروهی از کالا ها و ملزومات با کیفیت مورد تایید براساس دانش و تکنولوژی روز جهانی.
ماموریت
تامین کلیه اقلام مصرفی و تجهیزاتی مورد نیاز کلیه آزمایشگاهها و بیمارستان های با کیفیت مورد قبول و قیمت مناسب .
چشم انداز
تبدیل شده به بهترین شرکت تخصصی و قابل اعتماد درعرصه تهیه و تامین اقلام و ملزومات و تجهیزات آزمایشگاهها و بیمارستانها از نظر متخصصین و کلیه ذی نفعان در سطح کشور و منطقه.

 

اصول و ارزش های شرکت
تحویل ارزش به مشتری همراه با تهیه و ارائه محصولات /خدمات با کیفیت مطلوب و قیمت تمام شده پایین تر:
ما همیشه نسبت به رضایت مشتریان و کارکنان و سایر ذی نفعان پاسخگو هستیم .صداقت و امانت داری و ایجاد منافع متقابل برای همکاران و مشتریان شرکت ما اطمینان داریم در صورتیکه بهترین خدمات را به مشتری برسانیم و در کسب رضایت آن کوشا باشیم می توانیم به رشد و توسعه شرکت خودمان امیدوار باشیم و در کسب منافع اقتصادی و سود “هدف اصل وفا داری به شرکت پاداش ارزشمندی را به ما هدیه میکند. او با خرید های مجدد خود به کسب و کار ما رشد می دهد و امکان توسعه را برای ما فراهم می کند . ممیزی و ارزیابی عملکرد افراد و کلیه همکاران در شرکت بر اساس میزان خدمت به مشتری و تاثیر در کسب رضایت و ایجاد وفا داری در آن نسبت به شرکت ارزیابی میشود. راستی و نیکویی و درستکاری از اصول ارزشمند وغیر قابل تغییر شرکت است . ما همیشه پاسدار این ارزش ها خواهیم بود . ما اعتقاد داریم با اتکا به این اصول می توانیم نسبت به تحقق چشم انداز شرکت امید وار باشیم . همیشه خدمت به مردم و کشور در مرکز توجه شرکت قرار خواهد داشت .
بهتر بودن به لحاظ افکار عمومی ( مشتریان – کارکنان – خانواده کارکنان و مردم) تامین نیازهای مشتریان بهتر از رقبا . صداقت در انجام وظایف و مسئولیتها و نهادینه کردن در کلیه ارتباطات فرد با دیگران . حمایت از هر گونه خلاقیت و نوآوری و ابتکار در جهت تحقق اهداف شرکت. کسب سود در نتیجه خدمت به مردم و انجام به موقع تعهدات .