اصلاح زیر شاخه های ذیل دستگاه های آندوسکوپی در درختواره ثبت کالا پیرو جلسات برگزار شده با شرکت های واردکننده دستگاه آندوسکوپی
به منظور بازنگری درختواره ثبت کالای مرتبط با دستگاه های اندوسکوپی و رفع اشکالات موجود، زیرشاخه های مربوطه با برگزاری جلسات با شرکت های وارد کننده در این زمینه، اصلاح شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، اداره کارشناسی تجهیزات پزشکی در اطلاعیه ای اعلام کرد: به منظور بازنگری درختواره ثبت کالای مرتبط با دستگاه های اندوسکوپی و رفع اشکالات موجود، زیرشاخه های مربوطه با برگزاری جلسات تخصصی و فنی با شرکت های وارد کننده در این زمینه، اصلاح شد.
لازم به ذکر است در این اصلاحیه درختواره سعی شده، حتی الامکان اطلاعات ثبت شده قبلی، به زیرشاخه های جدید منتقل گردند و شرکت های دارای پرونده ثبت قبلی در این گروه، می بایست در صورتی که کالای ثبت شده آنها با زیر شاخه جدید همخوانی نداشته باشد، نسبت به درخواست اصلاحیه و یا ثبت جدید اقدام نمایند.