تا پایان سال، کمبود داروهای اساسی و تجهیزات پزشکی در کشور نخواهیم داشت
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: تا پایان سال چیزی به نام کمبود داروهای اساسی و تجهیزات پزشکی در کشور نخواهیم داشت.
به گزارش وبدا به نقل ازپانا، دکتر حیدرعلی عابدی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: تا پایان سال چیزی به نام کمبود داروهای اساسی و تجهیزات پزشکی در کشور نخواهیم داشت.
وی با بیان اینکه تأمین دارو در کشور در وضع فعلی تحریمی قابل کنترل است، اظهار داشت: وضع تولید دارو در کشور خوب است و کسری‌ای که قابل مدیریت نباشد در این زمینه وجود ندارد.
عابدی خاطرنشان کرد: با توجه به سیاست وزارت بهداشت مبنی بر حمایت از تولید دارو در داخل کشور، اکنون برای داروهای تولید داخل مشکلی از لحاظ کمبود وجود ندارد و بزرگترین حمایت ما این است که جلوی واردات داروهای مشابه داخلی را بگیریم. در این حال نظام بانکی، اقتصادی و اجرایی کشور هم باید با تولیدکنندگان داخلی همراه‌تر شوند تا بنیه بیشتری را در تولید ملی دارو داشته باشیم.
وی درباره کمبود برخی داروهای خارجی نیز گفت: از سال گذشته با توجه به سیاست وزارت بهداشت، از واردات داروهای دارای مشابه تولید داخل جلوگیری شده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با برنامه‌ ریزی‌‌های انجام شده تا پایان سال چیزی به نام کمبود داروهای اساسی و تجهیزات پزشکی در کشور نخواهیم داشت، گفت: از کشورهای مختلفی تامین دارو می‌کنیم و عمده داروهای ساخته‌شده از کشورهای اروپایی است. مردم مطمئن باشند اگر کمبودی هم وجود دارد، مقطعی است و به سرعت برطرف می‌شود.
این نماینده مجلس درباره مشکلات شرکت‌های دارویی با توجه به تحریم‌های اخیر تصریح کرد: شرکت‌های دارویی خصوصی یا نیمه دولتی هم اکنون با مشکل مواجه هستند اما سعی شده است با برنامه‌ریزی این مشکلات برطرف شود. در این زمینه کمیته‌های تخصصی در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو تشکیل شده است و نگرانی بابت تامین داروها وجود ندارد.