مهندس امیدوار از عملیاتی شدن امکان جستجو با با نامهای رایج تجهیزات پزشکی در سامانه های آیمد خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی ، مهندس معصومه امیدوار مسئول اصلاح درختواره ثبت تجهیزات پزشکی گفت: پیرو دعوت همگانی برای اعلام نظر در روان سازی و کاربرپسند نمودن(user friendly) بخش استعلامات وب سایت imed برای مخاطبین و ذینفعان در تاریخ 24 آذر 1397 و تشکیل کارگاههای تخصصی متشکل از صاحبنظران و متخصصین این حوزه، لیست نامهای رایج تجهیزات پزشکی با هدف تسهیل در فرآیندهای جستجو و گزارش گیری و روان سازی و کاربرپسند نمودن این بخش از سامانه استخراج گردید که طی خبری درتاریخ سی ام دی ماه 1397 اطلاع رسانی نیز شد و هم اکنون امکان جستجو با نامهای رایج تجهیزات پزشکی در بخش استعلام فهرست تجهیزات پزشکی ثبت شده در پورتال imed عملیاتی شد. وی افزود: باعملیاتی شدن این امکان، کلیه کاربران و متقاضیان خرید تجهیزات و ملزومات پزشکی می توانند با مراجعه به لینک استعلام فهرست تجهیزات پزشکی ثبت شده در پورتال آیمد ، اطلاعات مورد نیاز تجهیزات و ملزومات پزشکی را با نامهای رایج موجود، جستجو نمایند. مهندس امیدوار بیان داشت: با توجه به اینکه در برخی موارد نام های رایج وسیله پزشکی، نام یکی از برندهای قدیمی آن وسیله می باشد، درج اینگونه نام ها در فهرست منتشر شده، به منزله تایید یا پیشنهاد آن برند نمی باشد، “همانند نام سونیکید برای فتال داپلر” همچنین کلیه کاربران می توانند دراین خصوص، نقطه نظرات خود را به آدرس پست الکترونیکی m.omidvar@imed.ir ارسال نمایند .