کنترل کیفیت در آزمایشگاه بیوشیمی

نام علمی مقاله : Quality control in Biochemistry Lab

منبع : medlabsop @      تعداد صفحات : 184      فرمت فایل : pdf      سال انتشار : 2019      نسخه : فارسی

  دستورالعمل در هنگام شروع درمان آنتیروویروسی و پیشگیری ازHIV

نام علمی مقاله : GUIDELINE ON WHEN TO START ANTIRETROVIRAL THERAPY AND ON PRE-EXPOSURE PROPHYLAXIS FOR HIV

نویسنده :      تعداد صفحات : 78      فرمت فایل : pdf      سال انتشار : 2015      نسخه : انگلیسی

  Thrombotic Thrombocytopenic Purpura

نام علمی مقاله : Thrombotic Thrombocytopenic Purpura

نویسنده : Shruti Bhandari, M.D Rohit Kumar, M.D      تعداد صفحات : 1      فرمت فایل : pdf      سال انتشار : 2019      نسخه : انگلیسی

  Postinfectious Glomerulonephritis as an Unexpected Sequela of Drinking Raw Milk

نام علمی مقاله : Postinfectious Glomerulonephritis as an Unexpected Sequela of Drinking Raw Milk

نویسنده : M. Suzanne Whitworth,Morgan A. Pence b      تعداد صفحات : 6      فرمت فایل : pdf      سال انتشار : 2019      نسخه : انگلیسی

  پاسخ به بهبود نتایج برای بیماران و موسسات

نام علمی مقاله : Structuring a Dedicated Provider Response to Improve Outcomes for Patients and Institutions

نویسنده : RACHEL ROSOVSKY AND ROY SMITH      تعداد صفحات : 16      فرمت فایل : pdf      سال انتشار : 2019      نسخه : انگلیسی

  مراقبت از دیابت

نام علمی مقاله : Diabetes Care

نویسنده : Norbert Freinkel      تعداد صفحات : 119      فرمت فایل : pdf      سال انتشار : 2016      نسخه : انگلیسی

  غربالگری اختلال عملکرد تیروئید

نام علمی مقاله : Screening for Thyroid Dysfunction: U.S. Preventive Services Task Force Recommendation Statement

نویسنده : Ann Intern Med      تعداد صفحات : 11      فرمت فایل : pdf      سال انتشار : 2015      نسخه : انگلیسی

  غربالگری قند خون غیرطبیعی و دیابت نوع 2

نام علمی مقاله : Screening for Abnormal Blood Glucoseand Type 2 Diabetes Mellitus: U.S. Preventive Services Task Force

نویسنده : Ann Intern Med      تعداد صفحات : 10      فرمت فایل : pdf      سال انتشار : 2015      نسخه : انگلیسی

  مشاوره ژنتیکی و تست ژنتیک

نام علمی مقاله : Risk Assessment, Genetic Counseling, and Genetic Testing for BRCA-Related Cancer in Women: U.S.

نویسنده : Ann Intern Med      تعداد صفحات : 12      فرمت فایل : pdf      سال انتشار : 2014      نسخه : انگلیسی

  توصیه هایی برای آزمایشگاه

نام علمی مقاله : Recommendations for the Laboratory-Based Detection of Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae — 2014

نویسنده : Morbidity and Mortality Weekly Report      تعداد صفحات : 24      فرمت فایل : pdf      سال انتشار : 2014      نسخه : انگلیسی

  کم کاری تیروئید

نام علمی مقاله : Pituitary Hyperplasia from Primary Hypothyroidism

نویسنده : Chana A. Sacks, M.D      تعداد صفحات : 1      فرمت فایل : pdf      سال انتشار : 2019      نسخه : انگلیسی

  پروتروژن هسته ای در میکرومگاکاریوسیت های داپلاز

نام علمی مقاله : Nuclear protrusion in dysplastic micromegakaryocytes

نویسنده : انجمن هماتولوژی آمریکا      تعداد صفحات : 2      فرمت فایل : pdf      سال انتشار : 2019      نسخه : انگلیسی

  More than a fusion gene: the RUNX1-RUNX1T1 AML

نام علمی مقاله : More than a fusion gene: the RUNX1-RUNX1T1 AML

نویسنده : Torsten Haferlach and Manja Meggendorfer      تعداد صفحات : 3      فرمت فایل : pdf      سال انتشار : 2019      نسخه : انگلیسی

  تشخیص مولکولی نئوپلاسم های میلوپرولیفراتیو

نام علمی مقاله : Molecular diagnosis of the myeloproliferative neoplasms: UK guidelines for the detection of JAK2 V617F

نویسنده : مجله بریتانیایی هماتولوژی      تعداد صفحات : 10      فرمت فایل : pdf      سال انتشار : 2013      نسخه : انگلیسی

  Lamotrigine-associated hemophagocytic lymphohistiocytosis

نام علمی مقاله : Lamotrigine-associated hemophagocytic lymphohistiocytosis

نویسنده : انجمن هماتولوژی آمریکا      تعداد صفحات : 2      فرمت فایل : pdf      سال انتشار : 2019      نسخه : انگلیسی

  IFCC

نام علمی مقاله : ifcc enews march 2019

نویسنده : انجمن علمی پزشکی      تعداد صفحات : 36      فرمت فایل : pdf      سال انتشار : 2019      نسخه : انگلیسی

  IFCC

نام علمی مقاله : ifcc enews april 2019

نویسنده : انجمن علمی پزشکی      تعداد صفحات : 32      فرمت فایل : pdf      سال انتشار : 2019      نسخه : انگلیسی

  مرجع خانه ژنتیک

نام علمی مقاله : Genetics Home Reference

نویسنده : U.S. National Library of Medicine      تعداد صفحات : 203      فرمت فایل : pdf      سال انتشار : 2016      نسخه : انگلیسی

  دستورالعمل انجمن پزشکی آلمان در تضمین کیفیت در آزمایش آزمایشگاه پزشکی

نام علمی مقاله : Guidelines of the German Medical Association on quality assurance in medical laboratory testing

نویسنده : انجمن پزشکی      تعداد صفحات : 43      فرمت فایل : pdf      سال انتشار : 2015      نسخه : انگلیسی

  تشخیص و درمان بیماری تیروئید

نام علمی مقاله : Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis and Management of Thyroid Disease

نویسنده : گروه کارآزمایی تیروئید آمریکا      تعداد صفحات : 46      فرمت فایل : pdf      سال انتشار : 2011      نسخه : انگلیسی

  مایع و الکترولیت های ساخته شده فوق العاده آسان!

نام علمی مقاله : Fluids & electrolytes made incredibly easy!

نویسنده : Shannon W. Magee      تعداد صفحات : 590      فرمت فایل : pdf      سال انتشار : 2015      نسخه : انگلیسی

  بررسی عملکرد CT / NG Cobas

نام علمی مقاله : Evaluation of the Performance of the Cobas CT/NG

نویسنده : مجموعه ميكروبيولوژي آمريكا      تعداد صفحات : 11      فرمت فایل : pdf      سال انتشار : 2019      نسخه : انگلیسی

  اثرات Anti-CD4 Antibody UB-421 بر روی HIV-1 پس از قطع درمان

نام علمی مقاله : Effect of Anti-CD4 Antibody UB-421 on HIV-1 Rebound after Treatment Interruption

نویسنده : Drs. Chun and Liao contributed equally      تعداد صفحات : 11      فرمت فایل : pdf      سال انتشار : 2019      نسخه : انگلیسی

  هیستوپالسموز

نام علمی مقاله : Disseminated Histoplasmosis

نویسنده : Jacques Sevestre , Lilia Hasseine      تعداد صفحات : 1      فرمت فایل : pdf      سال انتشار : 2019      نسخه : انگلیسی

  رابطه متمرکز بین بیمار و متخصصان در آزمایشگاه پزشکی

نام علمی مقاله : A patient focused relationship for specialists in laboratory medicine

نویسنده : Ian D. Watson      تعداد صفحات : 5      فرمت فایل : pdf      سال انتشار : 2018      نسخه : انگلیسی

  اسیدوز لاکتیک

نام علمی مقاله : Lactic acidosis

نویسنده : Jansen Seheult,Gerard Fitzpatrick and Gerard Boran      تعداد صفحات : 12      فرمت فایل : pdf      سال انتشار : 2016

  آزمایشات مورد نیاز برای تشخیص و پیگیری میلوم چند و پلاسمای مرتبط دیسکراسیون سلول

نام علمی مقاله : Laboratory testing requirements for diagnosis and follow-up of multiple myeloma and related plasma cell dyscrasias

نویسنده : Maria A.V. Willrich* and Jerry A. Katzmann      تعداد صفحات : 13      فرمت فایل : pdf      سال انتشار : 2015      نسخه : انگلیسی

  آزمایشات آزمایشگاهی برای تشخیص عفونت HIV

نام علمی مقاله : Laboratory Testing for the Diagnosis of HIV Infection

نویسنده : Bernard M. Branson – S. Michele Owen      تعداد صفحات : 68      فرمت فایل : pdf      سال انتشار : 2014      نسخه : انگلیسی

  ميلوم سلول پلاسمی بيپنوتيپ

نام علمی مقاله : Biphenotypic plasma cell myeloma

نویسنده : Habibe Kurt and Karen A. Ferreira      تعداد صفحات : 2      فرمت فایل : pdf      سال انتشار : 2019      نسخه : انگلیسی

  استفاده از آنتی بیوتیک مناسب برای تراکم های حاد تنفسی در بزرگسالان مبتلا به فتیدی

نام علمی مقاله : AppropriateAntibioticUseforAcuteRespiratoryTractInfectionin Adults

نویسنده : Ann Intern Med      تعداد صفحات : 11      فرمت فایل : pdf      سال انتشار : 2016      نسخه : انگلیسی

  راهنمای سرطان آمریکا در مورد تغذیه و فعالیت فیزیکی برای پیشگیری از سرطان

نام علمی مقاله : American Cancer Society Guidelines on Nutrition and Physical Activity for Cancer Prevention

نویسنده : انجمن علمی آمریکا      تعداد صفحات : 29      فرمت فایل : pdf      سال انتشار : 2012      نسخه : انگلیسی