پاسخگویی به درخواست های بانکی و ارزی فقط از طریق سامانه و میزخدمت الکترونیکی و حضوری/ عدم لزوم مراجعه به دفتر مدیریت برای امور بانکی و ارزی
پاسخگویی به درخواست های بانکی و ارزی شرکتها فقط از طریق سامانه و میزخدمت الکترونیکی و حضوری انجام می پذیرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مهندس روح اله مزینانی معاون اجرایی و برنامه ریزی اداره کل تجهیزات پزشکی گفت: پیرو راه اندازی میزخدمت حضوری از تاریخ 1398/02/22، بصورت روزانه نماینده اداره برنامه ریزی و پایش داده ها در محل میزخدمت حضوری حاضر هستند و پاسخگوی سوالات و مسائل ارزی شرکتها می باشند.
وی افزود با توجه به وجود سامانه اعلام مشکلات ثبت سفارش،بانک و گمرکی و همچنین سامانه پاسخگویی الکترونیکی و میزخدمت الکترونیکی نیازی به مراجعه حضوری شرکتها نمی باشد و در صورت مراجعه حضوری، کارشناسان ذیربط در میزخدمت حضوری راهنمایی لازم را ارائه خواهند نمود.
مهندس مزینانی اعلام کرد: از ارباب رجوعان امور بانکی و ارزی درخواست می گردد مطابق روال اعلامی فوق الذکر اقدام کنند و از مراجعه به حوزه مدیریت بابت امور بانکی و ارزی خودداری نمایند.