فراهم شدن امکان ثبت دستگاه ونتیلاتور خانگی(Home Care ) در ایران با مصوبه کمیته تخصصی مراقبت ویژه
کمیته تخصصی مراقبت ویژه، امکان ثبت دستگاه ونتیلاتور خانگی (Home Care) در ایران را مصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مهندس مجید حمیدی رئیس اداره تجهیزات پزشکی گفت: براساس مصوبه جلسه کمیته تخصصی مراقبت ویژه، امکان ثبت دستگاه ونتیلاتور خانگی (Home Care) در ایران، فراهم شد.
وی افزود: با توجه به ماهیت و حساسیت این دستگاه، علاوه بر الزامات ثبت وسیله پزشکی، دستگاه مذکور مشمول دستورالعمل تجهیزات پزشکی خانگی که در تاریخ 1395/09/30 ابلاغ شده است ، نیز می باشد.