گزارش ارسال چهار نوبت محموله های اهدایی تجهیزات و ملزومات پزشکی توسط تامین کنندگان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان و اصناف حوزه تجهیزات پزشکی به مناطق سیل زده
محموله های اهدایی تجهیزات و ملزومات پزشکی توسط تامین کنندگان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان و اصناف حوزه تجهیزات پزشکی در چهار نوبت به مناطق سیل زده ارسال شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، با مشارکت انجمن ها، اتحادیه ها ی شرکت ها و اصناف تجهیزات پزشکی طی چهار نوبت، محموله های اهدایی حاوی تخت، ماسک، ست کامل معاینه و ‌تشخیص ،تجهیزات بیمارستانی و نجات، دستکش و همچنین مقادیری کمک های غذایی و بهداشتی حاوی مواد کنسروی غذایی، نان، پتو، لوازم گرمایشی، البسه و لوازم بهداشتی بانوان و اطفال به مناطق آسیب دیده از بلایای طبیعی سیل اخیر ارسال گردید.
همچنین مبالغی از سوی انجمن ها، اتحادیه ها ی شرکت ها و اصناف تجهیزات پزشکی به حساب هلال احمر واریز شده است.
نام تعدادی از شرکتها به شرح ذیل می باشد و گروهی از شرکتها نیز مایل به درج نام آنها جهت اعلام در لیست نبودند.
آسیا گلدمن /چالیان طب/ نگین تجارت پارس/ نخ جراحان پارس/ افق طب/ دانشمند نوین پارس/ رادیس طب چشم/ انداز کالا / آرمان بهبود سپاهان/ آروند فن پارس/ تهران ارکاک/ آسیا جراح پیشر /ثنایا دستجرد/ سلامت یاران بامداد/ کیمیا ژن پژوه پارس/ ورسک فارمد/ باند و گاز افرند/ کیفیت پژوهان خاتم /ره طب سازان/ آریا طب اسپادانا/ دانا طب اهواز/ طب و تصویر پارسیان/ تسنیم گستر /پویان تجهیز طب آسیا / آپادانا ترمیم/ سرمد تجارت آینده/ کالای پزشکی محمدی