اهمیت اولویت قرار دادن تامین مواد و تجهیزات دندانپزشکی دانشکده های دندانپزشکی توسط تامین کنندگان
اولویت تامین مواد و تجهیزات دندانپزشکی دانشکده های دندانپزشکی به تامین کنندگان ابلاغ شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، دکتر محمد مهدی گلابگیران رئیس اداره مواد و تجهیزات دندانپزشکی گفت: با توجه به موقعیت حساس دانشکده های دندانپزشکی در خدمت رسانی و درمان بیماران کم بضاعت و همچنین نقش موثر و مهم آنها در امر آموزش دانشجویان و نیاز مبرم دانشکده ها برای تامین کالاها با قیمت دولتی و درنتیجه کاهش هزینه های این بخش، مقتضی است شرکت های تامین کننده جهت فروش و ارائه کالاهای وارداتی مشمول ارز دولتی، تامین نیاز دانشکده های دندانپزشکی را در اولویت قرار دهند تا خدشه ای به محیط های آموزشی درمانی وارد نگردد.
وی افزود: انشاالله دانشکده های دندانپزشکی هم هزینه های مربوطه را در حداقل زمان ممکن پرداخت خواهند نمود.
لازم به ذکر است این موضوع طی نامه رسمی شماره 664/42271 مورخ 1398/02/17 به تامین کنندگان مواد و تجهیزات دندانپزشکی ابلاغ شده است.