دریافت نظرات جهت “کمیته تسهیل فرآیندها” و “کارگروه حمایت از تولید” از طریق یادداشت الکترونیکی (تیکت)، اطلاع رسانی شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، با توجه به راه اندازی بستر دریافت نظرات و درخواستها بصورت یادداشت الکترونیکی(تیکت) در پورتال imed در بخش پاسخگویی در اسفندماه ۱۳۹۵ و پیرو تشکیل کمیته تسهیل فرآیند تامین تجهیزات پزشکی و کارگروه حمایت از تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، کلیه شرکتها، اصناف، کاربران دانشگاهها و مراکز درمانی که دارای نام کاربری در سامانه های imed می باشند، می توانند نظرات، پیشنهادات و موارد خود را در خصوص تسهیل فرآیندها و امور تولید، از طریق یادداشت الکترونیکی(تیکت) به اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی ارسال نمایند.