مشاور وزیر بهداشت در امور بهداشتی از برگزاری جلسه ای با برخی از نمایندگان سازمان های بین المللی به منظور بررسی نیازهای وزارت بهداشت و جلب کمک های این سازمان ها به مناطق سیل زده خبر داد.
به گزارش وبدا، دکتر محمد آسایی با بیان این مطلب افزود: در این جلسه که با حضور نمایندگان سازمان های بین المللی WHO ، UNICEF ، UNHCR و UNDP برگزار شد، نیازهای بهداشتی و درمانی استان های سیل زده مورد بررسی قرار گرفت.
مشاور وزیر بهداشت در امور بهداشتی با اشاره به اینکه مقرر شده است که این جلسات به صورت دو هفته یکبار در اداره کل بین الملل وزارت بهداشت برگزار شود، افزود: همچنین مصوب شد که از این پس، دانشگاه های علوم پزشکی کشور نیز از طریق اسکایپ در این جلسات حضور داشته باشند و نیازهای خود در استان ها را اعلام کنند.
وی در ادامه گفت: همچنین قول های مساعدی برای اجرای برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به منظور ارتقای سطح بهداشت و ادغام برنامه های فوری در نظام ارائه خدمات بهداشتی توسط جمهوری اسلامی ایران با کمک سازمان های بین المللی داده شده که امیدواریم انجام شود.